Adventsjazz på Kulturhuset Stabekk kino 4. desember 2016