Terningkast 5 - Elegant fra jazzpianoets norske nestor.

"SeaView" er nyeste utgivelse med Einar Iversen, nestor innen det lille, men eksklusive laug av norske jazzpianister.

Her viser han bredde via valget av materiale, preget av rik erfaring og vid orientering. Kompositorisk spenner det fra Bill Evans til Povel Ramel.

Cd-en åpner med en lite kjent Kurt Weill-melodi, "My Ship", som blir en rik klangfest under Iversens behandling.Derfra rett over i en elegant swingende utgave av Harald Arlens "My Shining Hour". Det sørger også batteristen Svein Christiansen og bassisten Tine Asmundsen for. Vi sender en bukett påskeliljer til The Cookie Factory for et lydarbeid som vakkert varetar det Iversenske klaver. Iversen bidrar også med egne komposisjoner, blant dem en vakker ballade betitlet "Lill - Nedre Utsiktsvei 16 A", en utpreget jazzadresse på Nesodden...

Thor Ellingsen

 

Five stars (out of 6) - Elegant from the dean of Norwegian jazz piano.

"SeaView" is the latest release from Einar Iversen, dean of the small, but exclusive group of Norwegian jazz pianists.

The CD shows his breadth via choice of material, characterised by long experience and a wide orientation. Compositionally it ranges from Bill Evans to Povel Ramel.

The CD opens with a little known Kurt Weill melody, "My Ship", which with Iversens treatment is a rich garden of tone colors. From there it goes right to a swinging version of Harald Arlen's "My Shining Hour". Drummer Svein Christiansen and bassist Tine Asmundsen make sure of that. We would also like to send a bouquet of Easter lillies to The Cookie Factory for the sound, which beautifully preserves the Iversen piano. Iversen also contributes a few compositions of his own, among them a beautiful ballad entitled "Lill - Nedre Utsiktsvei 16 A", a distinct jazz address on Nesodden...

English translation - George Helmke